flag Судова влада України
Увага! Суд не здійснює правосуддя. Підсудність змінено на Дніпровський апеляційний суд

Комунікаційна стратегія Луганського апеляційного суду на 2020 -2025рр

     Вступ

Стратегія комунікаційної діяльності Луганського апеляційного суду є основним документом для здійснення зовнішньої та внутрішньої комунікації, включає в себе сукупність комунікаційних засобів, методів, прийомів і технік, що покликані надати об’єктивну інформацію про діяльність суду і суддів, налагодити постійний зацікавлений діалог з суспільством в інтересах забезпечення незалежності судової влади, гарантування законності та правопорядку, здійснення незалежності судової влади, реалізації об’єктивного і неупередженого правосуддя.

Стратегія Луганського апеляційного суду розроблена для організації доступу до інформації для громадськості, яка є і в інтересах органів судової влади, тому що це може допомогти у встановленні більш тісних відносин між адміністрацією і особою, і, таким чином, ймовірно, зміцнити впевненість громадськості в вітчизняній Феміді.

     1. Мета і основні принципи комунікаційної стратегії

Метою комунікаційної стратегії Луганського апеляційного суду є:

     2. Основними принципами комунікаційної стратегії є:

   3. Цільові аудиторії комунікаційної діяльності

Заходи комунікаційної стратегії спрямовані на співпрацю з наступними групами цільової аудиторії:

Внутрішню групу цільової аудиторії становлять:

До зовнішньої групи належать:

Найбільш пріоритетною цільовою групою є групи, що становлять зовнішню цільову аудиторію.

     Форми і засоби комунікації з цільовими аудиторіями

Під час вибору каналів зв’язку із цільовою аудиторією необхідно обов’язково врахувати специфіку кожної окремої групи.

Обираючи засоби комунікації із громадянами, слід розуміти, що ця група є найбільш численною та різноманітною, отже, краще обирати канали, які є більш масовими та доступними широкому загалу.

Канали зв’язку з громадськістю:

1) проведення опитування громадської думки відвідувачів в приміщенні суду;

2) випуск друкованої продукції (інформаційні буклети, брошури тощо);

3) надання інформації через веб-сайт Луганського апеляційного суду ;

4) інтерактивне спілкування з користувачами Інтернету та соціальних мереж;

5) розміщення інформації на інформаційних стендах у приміщенні суду;

6) надання інформації запитувачам;

7) проведення «днів відкритих дверей», семінарських занять, координаційних нарад тощо;

8) анкетування, соціологічне дослідження громадської думки.

      Обираючи засоби зв’язку зі студентами юридичних спеціальностей, слід звернути увагу, що основною ідеєю співпраці з цією групою є популяризація роботи в суді з метою формування майбутнього високопрофесійного персоналу. Добір засобів комунікації необхідно здійснювати з наданням переваги таким освітнім заходам:

    Каналами комунікації із представниками суб’єктів владних повноважень можуть бути:

    Каналами комунікації з науковцями, адвокатами, юристами загалом можуть бути:

1) зустрічі, обговорення тем, безпосередньо пов’язаних із діяльністю суду;

2) надання інформації через веб-сайт суду;

3) спеціальні навчальні заходи, тематичні семінари.

     Заходи Луганського апеляційного суду щодо реалізації комунікаційної стратегії

      Очікувані результати

     Найвищою оцінкою реалізації комунікаційної стратегії суду буде розуміння громадянами результатів роботи суду та прийняття судових рішень. Саме розуміння роботи підвищить довіру громадян до системи судочинства, а без відкритості та прозорості роботи суду такого розуміння не буде. Суди повинні сприйматись громадськістю як установи, які дійсно стоять на її захисті. Звертаючись до суду, кожен громадянин має вірити та бути впевненим у тому, що яким би не було рішення суду – суд ухвалить його безсторонньо, виважено та керуючись нормами закону. Зміни в оцінках роботи суду можуть бути лише як результат діалогу суду з громадою.

   Очікувані результати реалізації стратегії судом:

- підвищення правової обізнаності населення та засобів масової інформації;

- підвищення рівня зацікавленості громадян, в першу чергу молодих юристів, у роботі в суді;

- налагодження постійного зв’язку зі ЗМІ з метою регулярного та не викривленого висвітлення діяльності суду;

- формування позитивного іміджу судової гілки влади.