flag Судова влада України
Увага! Суд не здійснює правосуддя. Підсудність змінено на Дніпровський апеляційний суд

Правила поведінки громадян (відвідувачів) у приміщенні Луганського апеляційного суду

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом голови

Луганського апеляційного суду

від 27.11.2019 року № 83-од/с

 ПРАВИЛА

поведінки громадян (відвідувачів) у приміщенні

Луганського апеляційного суду

 

  1. Загальні положення

1.1. Ці Правила визначають поведінку громадян в приміщенні Луганського апеляційного суду (далі – суд у відповідних відмінках).

1.2. Правила розроблені згідно з нормами діючого законодавства, регламентуючими відправлення правосуддя судами України, а також іншими нормативно - правовими актами з метою:

- забезпечення умов для реалізації конституційного права громадян на судовий захист;

- забезпечення безпеки громадян при відвідуванні ними суду, а також суддів та працівників апарату суду;

- дотримання встановленого порядку в будівлі та службових приміщеннях суду.

  1. Визначення термінів

2.1. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

Під будинком суду розуміється окремо розташована будівля за адресою: бульвар Дружби Народів, 16, м. Сєвєродонецьк, Луганська область.

Під залом судового засідання розуміється приміщення призначене для проведення судового засідання.

Відвідувачем суду визнається будь яка особа, яка тимчасово знаходиться в будівлі суду.

  1. Заходи безпеки в суді

3.1. З метою попередження та запобігання адміністративних правопорушень, забезпечення власної безпеки суддів, працівників апарату суду і відвідувачів:

- заборонено внесення громадянами до будівлі суду будь - яких колючих, ріжучих чи рубаючих предметів, або інструментів (ножів, сокир, кіс, сап, швайок, ножиць, молотків, в'язальних спиць, тощо), холодної та вогнепальної зброї, будь - яких видів газової зброї (пістолетів, газових балонів тощо), зброї під гумову кулю, дитячої іграшкової зброї, вибухових засобів та речовин, спиртних напоїв, наркотичних засобів, консервів у металічній та скляній тарі, будь - яких рідин окрім води та безалкогольних напоїв;

- заборонено проходження до будівлі суду з собаками, котами та іншими домашніми, чи хижими тваринами та птицею;

- заборонено проходження до будівлі суду громадян з будь - якими візками, велосипедами та сумками, валізами чи іншими предметами розміром більш як: 40см х 15 см х 25 см ( крім портфелів, папок та дамських сумок). 

3.2. Проходження громадян до будівлі суду здійснюється за умови відсутності у відвідувачів предметів і речовин, заборонених до пропуску в будівлю суду, вхід до службових приміщень суду допускається з дозволу судді, керівника апарату суду або працівників апарату суду.

  1. Порядок проходження громадян до будівлі суду

4.1. Вхід до будівлі суду здійснюється наступним чином: понеділок, вівторок, середа, четвер з 09.00 до 18.00 години, п’ятниця з 09.00 до 16.45 години (окрім обідньої перерви з 13.00 до 13.45):

- по виклику у якості підсудних, потерпілих, представників, позивачів, відповідачів, третіх осіб, свідків, спеціалістів, експертів, перекладачів – на час розгляду справи;

- виявлення бажання бути присутніми у залах судових засідань під час слухання цивільних справ, кримінальних проваджень, справ про адміністративні правопорушення у відкритих судових засіданнях – на час розгляду справи;

- для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, цивільної справи та справи про адміністративні правопорушення, за умови подання письмової заяви та реєстрацією в журналі видачі справ для ознайомлення;

- звернення на особистий прийом до голови суду або його заступників, а також керівника апарату – у визначені наказом голови суду дні та часи прийому громадян, виключно з питань організаційної діяльності суду. Даний перелік підстав допуску громадян у приміщення суду є вичерпним.

4.2. Особистий прийом з питань організаційного забезпечення судочинства здійснюється згідно із графіком особистого прийому громадян керівництвом суду, затвердженим головою суду, чи керівником апарату суду.

4.3. Отримання копій процесуальних документів, подання заяв, скарг, клопотань, звернень, повідомлень, листів та будь - яких інших документів здійснюється через канцелярію суду.

  1. Підстави відмови громадянам у проходженні до будівлі суду

5.1. Відвідування приміщень будівлі суду особами для позапроцесуального спілкування з головою суду, заступником голови суду, суддями та працівниками апарату суду з метою з'ясування позицій та перспектив розгляду конкретних справ, здійснення впливу на суддів та працівників апарату суду, отримання консультацій та порад у суддів та працівників апарату суду щодо розгляду конкретних справ є недопустимим.

5.2. Не допускається відвідування будівлі суду особами з ознаками алкогольного чи наркотичного сп'яніння.

5.3. Неповнолітні особи, у віці до 16 років, для участі у судовому засіданні у якості учасників судового процесу чи свідка, можуть знаходитись у приміщенні суду тільки у супроводженні близьких родичів, опікунів або педагогів (інших супроводжуючих осіб).

  1. Порядок пропуску громадян до будівлі суду

6.1. Особи, які прибули для участі в судових засіданнях у якості сторін по справі, свідків, потерпілих, представників, третіх осіб допускаються до приміщення зали суду за наявності виклику суду, а у разі відсутності виклику - за розпорядженням судді, помічника судді або секретаря судового засідання чи судового розпорядника.

6.2. Учасники судового процесу та слухачі допускаються до приміщення суду виключно на час розгляду конкретної справи. Особи, які прибули для участі у розгляді справи, та слухачі супроводжуються до зали судового засідання секретарем судового засідання чи судовим розпорядником. При цьому, як учасники судового процесу, так і слухачі попереджаються секретарем судового засідання чи судовим розпорядником про необхідність покинути приміщення суду після закінчення судового засідання.

6.3. Особи, які прибули на особистий прийом до голови суду, заступника голови суду, керівника апарату суду чи, у разі його відсутності, заступника керівника апарату суду допускаються у приміщення суду в дні та години особистого прийому. Особистий прийом здійснюється у кабінеті №104.

  1. Права та обов'язки відвідувачів суду

7.1. Відвідувачі суду мають право:

- здійснювати проходження у будівлю суду як учасники судового процесу, свідки, а також у зв'язку з виконанням службових обов'язків;

- здійснювати проходження у будівлю суду для здачі  заяв, клопотань, апеляційних скарг, інших документів, для отримання копій процесуальних документів та будь-яких інших документів;

- прибути на особистий прийом до голови суду, заступника голови суду, керівника апарату суду чи, у разі його відсутності, заступника керівника апарату суду в дні та години, встановлені у суді;

- за власним бажанням бути присутніми у залі судового засідання, якщо судове засідання не оголошено закритим;

- бути присутніми в будівлі суду тільки у робочий час, а в іншій час - за дозволом голови суду, судді, при умові проведення в цей час судового засідання;

- учасники судового процесу, при наявності підстав, мають право звертатися за допомогою до судових розпорядників щодо питань припинення порушень громадського порядку;

- знайомитись із зразками судових документів, які знаходяться на стендах, отримувати інформацію про дату та час розгляду судових справ, які знаходяться у провадженні суду.

 7.2. Відвідувачі суду зобов'язані:

- дотримуватися встановленого порядку діяльності суду і норм поведінки у громадських місцях;

- виконувати вимоги суддів, працівників апарату суду з питань дотримання громадського порядку та цих Правил, не допускати порушень громадського порядку;

- виконувати законні вимоги суддів, працівників апарату суду;

- дотримуватися черги на особистому прийомі до керівництва суду та в канцелярії суду (крім осіб, які мають право першочергового прийому в державних установах);

- повідомляти секретарю судового засідання про власну явку до суду згідно виклику в якості учасника судового процесу;

- до виклику в зал судового засідання знаходитись на місці, вказаному секретарем судового засідання чи судовим розпорядником;

- мати охайний зовнішній вигляд;

- у залах судових засідань під час розгляду справ відвідувачі (учасники процесу та слухачі) зобов'язані виконувати вимоги головуючого по справі, слухачі - підтримувати тишу під час ведення судового процесу, виходити та заходити до зали судового засідання, у якому розглядається справа, виключно з дозволу головуючого;

- слухачі та учасники судового процесу під час розгляду судової справи повинні відключити мобільні телефони;

- дбайливо ставитися до майна суду, не смітити, дотримуватися тиші і порядку в приміщенні суду. 

7.3. В приміщенні суду відвідувачам заборонено:

- перебувати в службових приміщеннях або в залах судових засідань без дозволу голови суду, судді чи працівника апарату суду;

- з будь-яких причин проходити на другий поверх будівлі суду;

- виносити з приміщень суду справи та документи, отримані для ознайомлення, а також майно суду;

- вилучати зразки судових документів з дошки для оголошень суду, а також розміщувати на ній власні об'яви;

- знаходитись в будівлі суду у неохайному вигляді, який порушує норми моральності у громадських місцях;

- палити та розпивати спиртні напої, уживати наркотичні та токсичні речовини;

- порушувати громадський порядок;

- голосно розмовляти, влаштовувати сварки;

- користуватися мобільними телефонами в залі судових засідань під час розгляду справи;

- висловлювати будь-які образи на адресу суддів, працівників апарату суду;

- пошкоджувати обладнання приміщень та майно суду;

- під час розгляду справи вести розмови, що не стосуються суті справи, допускати будь - які вислови на адресу суду чи учасників процесу, будь - яким іншим чином порушувати порядок у судовому засіданні чи виражати неповагу до суду.

  1. Відповідальність відвідувачів суду за порушення Правил поведінки у приміщенні суду

8.1. У випадку порушення відвідувачами встановлених в суді Правил поведінки у приміщенні суду голова суду, судді, працівники апарату суду мають право робити порушникам зауваження, а також вживати заходів до усунення (запобігання) порушень відповідно до наявних у них повноважень.

8.2. Порушник може бути видалений із зали судового засідання за порушення порядку після того, як суд виніс попередження.

8.3. У випадку порушення порядку в судовому засіданні або не підпорядкування законним розпорядженням головуючого, винна особа може бути притягнута до встановленої законом відповідальності.

8.4. За порушення встановлених у суді правил, тощо, винна особа може бути  притягнута до передбаченої законом відповідальності.   

Прикінцеві положення

Дані Правила поведінки громадян у суді вводяться у дію з моменту їх затвердження.

Зміст Правил поведінки громадян у суді доводиться до відома громадян, які відвідують приміщення суду, шляхом розміщення на дошці об'яв (оголошення) суду для загального ознайомлення та на офіційному веб-сайті суду в мережі Інтернет.