flag Судова влада України
Увага! Суд не здійснює правосуддя. Підсудність змінено на Дніпровський апеляційний суд

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Наказом в.о. голови

Луганського апеляційного суду

від 01 лютого 2022 року № 4-од/с

(відповідно до наказу

від 27.01.2022 № 2-агд/с/20)

 

ПРАВИЛА

 пропуску осіб до приміщення Луганського апеляційного суду та 

транспортних засобів на його територію 

 

 1.          

1. Загальні положення

 1.  

  1.1. Ці Правила визначають порядок пропуску осіб до приміщення Луганського апеляційного суду (далі – суд) з метою забезпечення належних умов роботи суддів та працівників апарату суду, забезпечення їх особистої безпеки, підтримання громадського порядку в суді, забезпечення в суді безпеки учасників судового процесу.

  1.2. Пропуск осіб до приміщення (далі – пропускний режим) суду здійснюється співробітниками територіального управління Служби судової охорони у Луганській області (далі – Служба).

  Пропуск осіб до будинків (приміщень) судів, органів та установ системи правосуддя, які провадять діяльність, пов’язану з державною таємницею, та на їх територію транспортних засобів здійснюється з урахуванням порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року №939.

  1.3. Під час здійснення своїх повноважень щодо пропускного режиму в суді, співробітники Служби керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами в зазначеній сфері, а також цими Правилами.

  1.4. Пропуск осіб до приміщення суду не може поєднуватися з діями, які завдають фізичних або моральних страждань особам унаслідок фізичного чи психологічного впливу або принижують їхню гідність.1.5. На вході до приміщення суду обладнується пункт пропуску з турнікетом (з автоматичною системою контролю та управління доступом), стаціонарним металодетектором арочного типу або ручними металошукачами, засобами відеонагляду та зв’язку та інших спеціальних технічних та інших засобів, призначених для виявлення заборонених для пронесення (провезення) речей.1.6. Службовий вхід до приміщення суду обладнується пристроями контролю доступу, які є складовими автоматичної системи контролю та управління доступом.

  1.7. Внесення матеріальних цінностей, обладнання, техніки в приміщення суду, а також винесення таких цінностей за межі суду здійснюється відповідно до порядку, встановленого головою суду, керівником чи уповноваженою особою суду.

  1.8. Для речей, які заборонено проносити до приміщення суду, після пунктів пропуску обладнуються камери схову.

  1.9. Обладнання пунктів пропуску та камер схову покладається на керівництво суду.

  1.10. Контроль за здійсненням пропускного режиму покладається на начальника територіального управління (командира підрозділу охорони) Служби, що здійснюють охорону суду, а також на голову суду та керівника апарату суду, які інформують начальника територіального управління (командира підрозділу охорони) Служби про порушення вимог цих Правил співробітниками Служби.

  1.11. Примірник цих Правил розміщується в приміщенні суду після пункту пропуску, на видному та доступному для відвідувачів місці.

   

2. Порядок пропуску осіб до будівлі суду

 1.  

  2.1. Пропускний режим здійснюється в робочі дні та години згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку суду та відповідними наказами голови, керівника апарату суду.

  2.2. У неробочі дні та години пропуск осіб до приміщення суду забороняється, крім випадків, визначених цими Правилами.

  2.3. З метою ідентифікації осіб, які прибули до суду, їх пропуск здійснюється на підставі документа, що посвідчує особу (паспорта громадянина України, паспорта громадянина для виїзду за кордон, службового посвідчення, посвідчення адвоката України, національного посвідчення водія України, пенсійного посвідчення, іншого офіційного документа, що містить фотокартку особи та печатку установи, яка видала документ).

  Для ідентифікації осіб, які прибули до суду, за умови наявності в приміщенні суду технічних засобів, призначених для встановлення достовірності відображення в електронному вигляді інформації, що міститься в паспорті громадянина України у формі картки, та відображення в електронному вигляді інформації, що міститься в паспорті громадянина України для виїзду за кордон, може бути використаний мобільний додаток Єдиного державного веб-порталу електронних послуг «Портал Дія».

  2.4. Безперешкодно, зокрема в неробочі години, вихідні, неробочі та святкові дні, до приміщення суду, в якому вони працюють, за пред'явленням посвідчення судді або службового посвідчення встановленого зразка пропускаються: голова суду, судді, керівник та заступник керівника апарату суду.

  2.5. Судді інших судів, судді у відставці пропускаються до приміщення суду, в робочі дні та години за пред’явленням службового посвідчення.

  2.6. Голова суду, судді, керівник апарату суду та працівники апарату суду пропускаються до приміщення суду, в якому вони працюють в робочі дні та години за пред’явленням службового посвідчення.

  У неробочі години, вихідні, святкові та неробочі дні працівники суду, пропускаються до відповідних приміщень згідно зі списком, затвердженим головою суду або керівником апарату суду за пред'явленням службового посвідчення.

  2.7. До суду із застосуванням спеціальних технічних засобів контролю на безпеку пропускаються:

2.7.1. співробітники правоохоронних органів, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, співробітники Служби, військовослужбовці Національної гвардії України під час виконання ними службових обов’язків – за пред’явленням службового посвідчення;

2.7.2. особи, які беруть участь у розгляді кримінальних, цивільних, справах про адміністративне провадження,– за списком, складеним працівниками апарату суду, або при пред’явленні судової повістки, ухвали суду та документа, який посвідчує особу. Якщо в особи відсутній документ, який посвідчує особу, співробітник Служби через судового розпорядника (секретаря судового засідання) з’ясовує особу, що прибула, і надалі виконує вказівки головуючого в судовому засіданні;

2.7.3. інші особи, які тимчасово залучаються на період виконання робіт у приміщенні суду (зокрема в неробочий час, вихідні та святкові дні), – згідно зі списком, затвердженим головою суду, керівником апарату (із зазначенням конкретного періоду часу виконання робіт), після пред’явлення документа, який посвідчує особу;

2.7.4. особи, що прибули на відкриті судові засідання, – за пред’явленням документа, який посвідчує особу;

2.7.5.особи, що прибули для участі в засіданнях та інших заходах (наради, переговори тощо), – за списками, підписаними головою суду, керівником органу (апарату) цих органів або установ, після пред’явлення документа, що посвідчує особу.

 1. Якщо в особи немає документа, який посвідчує особу, співробітник Служби інформує про це керівника або заступника керівника апарату суду, який повинен встановити особу та мету візиту відвідувача, а також вирішити питання щодо можливості пропуску такої особи до приміщення.

  2.8. Пропуск народних депутатів України до приміщення суду, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про статус народного депутата України».

  Пропуск Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини до приміщення суду здійснюється відповідного до вимог Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

  2.9 Адвокати пропускаються за пред’явленням документа, що посвідчує особу адвоката. Під час здійснення пропуску адвокатів забороняється проводити огляд документів, пов’язаних із здійснення адвокатської діяльності. У ході візуального огляду вмісту валіз, сумок, портфелів тощо в частині можливої наявності в них заборонених для пронесення предметів співробітник Служби може застосувати освітлювальний ліхтарик, не допускаючи при цьому безпосереднього контакту з такими документами.

  2.10. Допуск іноземців та осіб без громадянства, які не є учасниками судових процесів, до приміщення суду здійснюється з дотриманням вимог, встановлених Державною судовою адміністрацією України, щодо прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців.

  Допуск іноземців чи осіб без громадянства у приміщення суду, які не є учасниками засідань чи інших заходів (нарад, переговорів тощо), здійснюється на підставі дозволу керівника апарату суду.

  2.11. Журналісти, працівники засобів масової інформації пропускаються за пред’явленням документа, що посвідчує особу працівника засобу масової інформації. Застосування ними під час судового засідання аудіо-, відео-, кіно-, фотоапаратури здійснюється в порядку, встановленому відповідним процесуальним законодавством.

  2.12. До суду з вогнепальною, газовою зброєю, пристроями для відстрілу патронів із гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончиками, спорядженими речовиною сльозогінної (сльозоточивої чи дратівної) дії, та іншими спеціальними засобами пропускаються співробітники Служби, працівники правоохоронних органів та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, військовослужбовці Національної гвардії України під час виконання ними службових обов’язків.

  Вогнепальна й холодна зброя, інші небезпечні для життя і здоров’я громадян предмети та речовини, які є речовими доказами у справах, що підлягають розгляду в судовому засіданні, пропускаються до приміщення суду за наявності відповідного процесуального документа і в супроводі судового розпорядника.

  2.13. Бригади швидкої медичної допомоги, працівники аварійної, рятувальної, інженерно-технічної служб тощо пропускаються до приміщення суду (зокрема в неробочий час, вихідні та святкові дні) за пред’явленням службових посвідчень або документів, що посвідчують особу, у супроводі працівників відповідного суду, а за їх відсутності – співробітника Служби.

  2.14. У разі аварій, виходу з ладу технічних комунікацій співробітники Служби пропускають до приміщення суду працівників відповідних ремонтних служб у супроводі працівника апарату суду, й негайно повідомляють про це голову суду чи керівника апарату суду, чергового територіального управління Служби.

  2.15. Інформація щодо осіб, які пропускаються до приміщення суду та не є їх працівниками, заноситься співробітниками Служби до Журналу відвідувачів ((додаток 1) окрім випадків пожежі, вибуху та інших надзвичайних ситуацій, що створюють загрозу життю і здоров’ю осіб, які перебувають у будинку (приміщенні) даної установи) або до відповідної інформаційної підсистеми (у разі наявності).

  2.16. Порядок пропуску конвойних нарядів правоохоронних органів та осіб, які перебувають під їх охороною, а також осіб, щодо яких здійснюються спеціальні заходи забезпечення державної безпеки, визначається відповідними законодавчими та нормативно-правовими актами.

  2.17. У робочі дні, після закінчення робочого часу, у приміщенні суду можуть перебувати:

  1) судді та працівники апарату суду;
  2) працівники правоохоронних органів, які здійснюють спеціальні заходи забезпечення державної безпеки, у разі перебування в цих будинках (приміщеннях) осіб, яких вони охороняють;
  3) конвойні наряди правоохоронних органів та особи, які перебувають під їх охороною;
  4) особи, що беруть участь у засіданнях та інших заходах (наради, переговори тощо), якщо такі заходи тривають;
  5) особи, що беруть участь у судових засіданнях, які на час закінчення робочого дня не завершені;
  6) медичний персонал служби невідкладної медичної допомоги, працівники рятувальної, аварійної, технічної, ремонтної служб тощо прибули за викликом.

  2.18. У неробочі години, вихідні, святкові та неробочі дні до приміщення суду, у разі проведення невідкладного відкритого судового засідання, право бути присутніми мають будь-які особи, а у разі закритого судового засідання, пропускаються лише учасники судового засідання, а також конвойні наряди та особи, які перебувають під їх охороною.

  2.19. Вхід та вихід до приміщення суду особами, що не є їх працівниками, здійснюється лише через центральний вхід, обладнаний контрольно-пропускний пункт (окрім працівників екстрених служб у разі надзвичайних ситуацій).

  У разі надзвичайної ситуації (блокування центрального входу, пожежі, вибуху, повені тощо) вихід (евакуація) здійснюється через службові, запасні, аварійні виходи (входи).

   

3. Порядок пропуску транспортних засобів на територію суду

 1.  

3.1. В’їзд транспортних засобів на територію суду здійснюється через контрольно-пропускні пункти, обладнані технічними засобами контролю та зв’язку. Інформація щодо транспортних засобів, в’їзду (виїзду) транспортних засобів на територію (з території) суду, заноситься співробітниками Служби до Журналу в’їзду (виїзду) транспортних засобів ((додаток 2) окрім випадків пожежі, вибуху та інших надзвичайних ситуацій, що створюють загрозу життю і здоров’ю осіб, які перебувають у будинку (приміщенні) даної установи).

3.2. На територію суду пропускаються:

3.2.1.транспортні засоби конвойних нарядів правоохоронних органів, Національної гвардії України, якими доставляються обвинувачені (підсудні), засуджені після пред’явлення начальником варти службового посвідчення;

3.2.2. транспортні засоби, за допомогою яких здійснюються спеціальні заходи забезпечення безпеки працівників суду, правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, після пред’явлення старшим наряду службового посвідчення та посвідчення старшого наряду особистої охорони встановленого зразка;

3.2.3. службові транспортні засоби Луганського апеляційного суду;

3.2.4. особисті транспортні засоби суддів, працівників Луганського апеляційного суду за списком, затвердженим головою суду, керівником апарату, після пред’явлення посвідчення судді, працівника відповідного суду;

3.2.5.транспортні засоби інших судів, органів, установ підприємств, організацій за дозволом голови відповідного суду, керівника апарату після пред’явлення посвідчення судді, документа, що посвідчує особу;

3.2.6. транспортні засоби медичних, екстрених, аварійних, технічних та ремонтних служб, які прибули за викликом, у супроводі й під контролем співробітників Служби, які здійснюють пропуск осіб до приміщення суду, після пред’явлення відповідного службового посвідчення або документа, що посвідчує особу.

3.3. Вивезення сміття, будівельних відходів тощо з території суду, здійснюються під наглядом співробітника (-ів) Служби.

3.4. Забороняється:

3.4.1.  в’їзд (виїзд) транспортних засобів на територію (з території) суду під час висадки (посадки) зі спеціального (службового) автомобіля осіб, які доставлені під конвоєм правоохоронних органів чи Національної гвардії України;

3.4.2.  вхід (вихід) осіб через пункти пропуску транспортних засобів на території (з території) суду.

 

 

4. Обмеження щодо пропуску осіб до приміщення суду.

 1.  

  4.1. Під час проведення закритих судових засідань пропуск осіб до зали судового засідання обмежується ухвалою головуючого в судовому засіданні.

  Під час проведення закритих засідань органів та установ системи правосуддя доступ до відповідних приміщень органів та установ системи правосуддя, у яких проводяться такі засідання, обмежується рішенням керівника відповідного органу.

  4.2. Забороняється пропуск до приміщення суду осіб:

  1) з явними ознаками алкогольного, наркотичного сп’яніння або психічного розладу;
  2) з боєприпасами, вогнепальною, газовою, пневматичною та холодною зброєю, пристроями для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончиками, спорядженими речовиною сльозогінної (сльозоточивої чи дратівної) дії, іншими спеціальними засобами активної оборони, крім осіб, визначених у пункті 2.12 розділу 2 цих Правил;
  3) з кухонними, складними, сувенірними ножами, кортиками, шаблями тощо;
  4) з виробами, пристроями імітаційного характеру, які за своїм зовнішнім виглядом ідентичні зброї та боєприпасам; 
  5) з наркотичними речовинами, легкозаймистими, вибухонебезпечними, радіоактивними та отруйними речовинами, піротехнічними засобами тощо;
  6) з тваринами (крім осіб варт правоохоронних органів та Національної гвардії України зі службовими собаками);
  7) з довгомірними та габаритними предметами, валізами, господарськими сумками, пакетами великих розмірів (понад 600х400х200 мм);
  8) з гучномовцями, динаміками, іншими пристроями для гучного відтворення звукової інформації;
  9) іншими засобами, предметами, виробами та пристроями, які можуть бути використанні для нападу і створюють загрозу життю чи здоров’ю суддів, працівників суду, органів, установ системи правосуддя, учасників судового процесу, відвідувачів, співробітників Служби. 

  4.3. Особи, які прибули до приміщення суду, на час відвідування суду речі та предмети, з якими заборонено пропуск до приміщення суду, можуть залишити у спеціальних індивідуальних камерах схову, обладнаних поряд із пунктами пропуску, окрім речей і предметів, визначених підпунктами 5 – 7 пункту 4.2 розділу 4 цих Правил.

  4.4. Тимчасово, у разі запровадження Кабінетом Міністрів України карантину, з урахуванням установленого в населеному пункті, де розміщується суд, відповідного рівня епідемічної небезпеки, за рішенням голови суду, керівника апарату, може бути обмежено пропуск до приміщення суду осіб:

  1) з ознаками респіраторних захворювань та підвищеною температурою;
  2) без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски;
  3) які не є учасниками судових засідань.