flag Судова влада України
Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Комунікаційна стратегія Апеляційного суду Луганської області

Комунікаційна стратегія

Апеляційного суду Луганської області

 

1.      Мета комунікаційної стратегії суду

 

             Комунікаційна стратегія Апеляційного суду Луганської області (далі – АСЛО) спрямована на забезпечення відкритості і прозорості у діяльності суду через залучення засобів масової інформації до висвітлення його діяльності, сприяння безперешкодній реалізації конституційного права громадян на інформацію і свободу слова та формування позитивного іміджу судової влади в суспільстві .

 

2. Основними завданнями комунікаційної стратегії є:

 

2.1.    Підвищення рівня суспільної довіри до судів та авторитету судової влади Луганської області в суспільстві в цілому;

2.2.     Інформування громадськості  про особливості та зміст діяльності судової системи Луганської області та діяльність судів зокрема;

2.3.   Організація роботи щодо забезпечення висвітлення діяльності АСЛО через засоби масової інформації;

2.4.  Забезпечення реалізації конституційного права громадян на вільний доступ до інформації, впровадження нових новітніх технологій при взаємодії АСЛО з громадянами. 
2.5.     Забезпечення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо прав та обов’язків громадян з питань захисту їх інтересів в суді.

2.6.  Налагодження належного та ефективного співробітництва з громадськими організаціями, навчальними закладами з метою виховання у школярів та студентів поваги до сувої влади, формування знань про їхні права та їх захист.

 

 

3.     Принципи здійснення комунікаційної стратегії

 

3.1.            Відкритість, що передбачає створення умов для доступу громадян до інформації про діяльність суду;

3.2.            Прозорість. Що полягає у всебічному висвітленні діяльності АСЛО;

3.3.            Реалістичність, тобто проведення заходів з урахуванням реальних ресурсів;

3.4.            Оперативність, тобто своєчасність інформування цільової аудиторії;

3.5.            Доступність, що полягає у зрозумілості інформації;

3.6.            Безперервне вдосконалення, що потребує безперервного вдосконалення взаємозв’язків між судом і громадськістю.

 

4.        Цільова аудиторія

 

4.1.            Учасники судового процесу, особи, чиї права потребують судового захисту;

4.2.            Засоби масової інформації;

4.3.            Представники наукових шкіл;

4.4.            Школярі та студенти юридичних спеціальностей;

4.5.            Представники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадові чи службові особи, інші суб’єкти при здійсненні ними владних управлінських функцій тощо.

 

5.        Способи здійснення комунікаційної стратегії

 

5.1.            Поширення інформації через офіційний веб-сайт АСЛО та місцеві ЗМІ;  

5.2.            Опитування громадської думки щодо діяльності АСЛО;

5.3.            Проведення круглих столів, семінарів, конференцій та інших заходів АСЛО;

5.4.            Проведення інтерв’ю керівництва, публікації суддів, працівників апарату у ЗМІ з питань організаційної діяльності суду;

5.5.            Інформування учасників судового процесу про зміни матеріального і процесуального законодавства, що визначають порядок їх участі в процесі;

5.6.            Залучення студентів навчальних накладів  юридичних спеціальностей до заходів, які проводяться у судах.

 

6.       Механізм здійснення комунікаційної стратегії

 

6.1.               Реалізація завдань комунікаційної стратегії покладається на керівництво та прес – секретаря АСЛО;

6.2.            Участь у виконанні заходів з висвітлення діяльності АСЛО є відкритою для теле - і радіомовних організацій, друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств, інших засобів масової інформації, що здійснюють діяльність у сфері висвітлення;

6.3.            Конкретні заходи, чіткі строки виконання, визначення відповідальних працівників чи підрозділів встановлюються головою АСЛО. 

 

              7.           Очікувані результати

 

            Зростання рівня довіри громадян до суду, підтримання авторитету суду через  відкритість та прозорість діяльності суду;

              Підвищення рівня правової обізнаності суспільства про порядок захисту своїх прав у судах;

              Формування поваги до судового рішення та позитивного іміджу судової влади.

 

   Інформація про хід виконання запланованих заходів оприлюднюється на офіційному веб-сайті Апеляційного суду Луганської області  в мережі Інтернет http://lga.court.gov.ua