flag Судова влада України
Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Опис компетенції, завдань, функцій структурних підрозділів апарату суду

 1.    Основні завдання Відділу діловодства та обліку звернень громадян:

- організаційне забезпечення приймання судових справ, що надходять від судів першої інстанції, а також скарг, подань, звернень, клопотань, що подаються до Апеляційного суду Луганської області, їх своєчасна реєстрація та внесення інформації про їх надходження до автоматизованої системи документообігу суду;

- забезпечення своєчасного відправлення судових справ, апеляційне провадження у яких закінчене, і які надсилаються суду першої чи касаційної інстанції, та інших поштових відправлень;

- забезпечення своєчасної передачі кореспонденції на розгляд керівництва суду;

- здійснення роботи з обліку звернень громадян та запитів на публічну інформацію;

- проведення аналізу стану діловодства в суді, здійснення розробки пропозицій з підвищення рівня цієї роботи.


 

2.   Основні завдання Відділу забезпечення діяльності судових палати з розгляду кримінальних і цивільних справ:

- забезпечення повної та своєчасної реєстрації, здійснення автоматизованого розподілу й оформлення кримінальних проваджень і цивільних справ та справ про адміністративні правопорушення, що надходять для розгляду до апеляційної інстанції, ведення діловодства, формування та ведення номенклатури справ;

- виконання повноважень у сфері підготовки кримінальних проваджень і цивільних справ, та справ про адміністративні правопорушення для розгляду суддями;

- розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій щодо руху і результатів розгляду справ, підготовка відповідей на них, а також забезпечення безперешкодного ознайомлення громадян з матеріалами кримінальних і цивільних справ та справ про адміністративні правопорушення, що знаходяться на розгляді в Апеляційному суді Луганської області.


 

3.   Основні завдання Відділу кадрової роботи та державної служби:

- реалізація державної політики у сфері державної служби та з питань кадрової роботи, а також здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового управління;

- прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, забезпечення їх безперервного навчання та підвищення кваліфікації;

- здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства про працю, про державну службу, про судоустрій і статус суддів, про боротьбу з корупцією та дотриманням Загальних правил поведінки державного службовця, Правил поведінки працівника суду й Правил внутрішнього трудового розпорядку.


 

4.  Основні завдання Відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності:

- реалізація державної політики у сфері бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Апеляційному суді Луганської області;

- забезпечення ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності та складання звітності;

- відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

- забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

- забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використання фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

- запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів. 


5.  Основні завдання Відділу з режимно - секретної роботи:

- провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею;

- організація та здійснення заходів щодо забеспечення режиму секретності та постійного контролю та його додержанням в Апеляційному суді Луганської області;

- ведення секретного діловодства.