flag Судова влада України
Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Основні завдання, місія та функції, що стоять перед судом

Відповідно до статті 6 Конституції України державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.

 

Згідно з ст. 55 Конституції України права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

 

Завдання суду визначені у статті 2 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», згідно з якою суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

 

Таким чином, Закон України «Про судоустрій і статус суддів» визначає основну місію будь-якого суду, чим є забезпечення кожній людині права на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод.

 

Зважаючи на те, що відповідно до п. 8 ч. 2 ст. 129 Конституції України серед основних засад судочинства є забезпечення права на апеляційний перегляд справи, основною місією Апеляційного суду Луганської області є забезпечення права на апеляційний перегляд справ, розглянутих місцевими судами Луганської області.

 

Функціями Апеляційного суду Луганської області відповідно до ст. 27 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» є:

1) здійснення правосуддя у порядку, встановленому процесуальним законом;

2) аналіз судової статистики, вивчення та узагальнення судової практики, інформування про результати узагальнення судової практики відповідних місцевих судів, Верховного Суду;

3) надання місцевим судам методичної допомоги в застосуванні законодавства;

4) здійснення інших повноважень, визначених законом.