flag Судова влада України
Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

                                                              

                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

 наказом керівника апарату  

Апеляційного суду Луганської області

«04» серпня 2016 р. № 42  

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк

документів обсягом більше як 10 сторінок, що надаються за запитами на інформацію

 

 

1. Ця Інструкція визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок, що надаються  Апеляційним судом Луганської області  за запитами на інформацію.

Інструкція розроблена відповідно до  ст. 21 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» та  Постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 р. № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію».

2. Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється у будь-якій фінансовій установі (банку), зручній для запитувача.

3. Обрахунок розміру відповідних витрат за вартістю визначає керівник самостійного структурного підрозділу апарату, відповідального за надання таких відомостей.

Рахунок на відшкодування витрат надсилається запитувачеві в строк, установлений законом для надання відповіді на запит на інформацію.

4. У разі якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію можна визначити заздалегідь і запитувач надіслав документ, що підтверджує оплату коштів, пов’язаних з наданням відповіді, відповідь надається в установлений законом строк.

5.  У разі якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію можна визначити заздалегідь, але запитувач не надіслав документ, що підтверджує оплату коштів, пов’язаних з наданням відповіді, обрахунок цих витрат здійснюється відповідальним структурним підрозділом апеляційного суду, а рахунок на відшкодування витрат надсилається запитувачу в установлений законом  строк відповіді на запит на інформацію.

         6. Якщо кількість сторінок відповіді на запит на інформацію неможливо визначити заздалегідь, зважаючи на значний обсяг такої відповіді, керівник самостійного структурного підрозділу апарату, відповідального за надання таких відомостей, надсилає запитувачеві лист та рахунок, у якому зазначається часткова сума відшкодування витрат.

7. Відповідь на запит на інформацію надається протягом трьох робочих днів після підтвердження повної оплати вартості фактичних витрат.

         8. Відповідь на запит на інформацію не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати витрат, пов'язаних із наданням такої відповіді.

         9. У разі ненадходження протягом одного місяця документів, що підтверджують повну оплату витрат, керівник самостійного структурного підрозділу апарату суду, відповідального за надання таких відомостей, робить позначку про відмову в отриманні відповіді на запит на інформацію в Автоматизованій системі діловодства  Апеляційного суду Луганської області.

Додаток

 ГРАНИЧНІ НОРМИ 
витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

Послуга, що надається

Граничні норми витрат

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

не більше ніж 0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

не більше ніж 0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

від 0,3 до 0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

 

Примітка. Розмір мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання та друку документів.

Платiжнi реквiзити для перерахування витрат на копіювання або друк 

Отримувач коштів УК у м.Сєвєрод./Апеляц.суд Луган.обл./22030101 
Код отримувача (код за ЄДРПОУ) 37944909 
Банк отримувача ГУДКСУ у Луганській області 
Код банку отримувача (МФО) 804013 
Рахунок отримувача 31211206780080 
Код класифікації доходів бюджету 22030101 
Призначення платежу *;101;__________(код клієнта за ЄДРПОУ для юридичних осіб (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8), реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи (завжди має 10 цифр) або серія та номер паспорта громадянина України, в разі якщо платник через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний орган Міністерства доходів і зборів України і має відповідну відмітку у паспорті);Судовий збір, за виртати на копіювання або друк документів___ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Апеляційний суд Луганської області (назва суду, де розглядається справа)

 

При заповненні платіжного документа у графі «Код платника» платником судового збору – юридичною особою зазначається код ЄДРПОУ, а платником – фізичною особою – ідентифікаційний код, а при його відсутності, у зв’язку з релігійними переконаннями, зазначаються його паспортні дані.

Приклад заповнення графи "Призначення платежу":
*;101;1234567890;Судовий збір, за витрати на копіювання або друк документів Іванова І.І., Апеляційний суд Луганської області