flag Судова влада України
Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

 

                                                                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                                                                                                           Рішенням зборів суддів Апеляційного суду Луганської області

                                                                                                                                                           від 20 травня 2015р.(із змінами від 18.12.2015р., 28.01.2016р.,

                                                                                                                                                           26,02,2016р., 23,03,2016р., 11,04,2016р., 18.07.16р., 14.09.2016р.,

                                                                                                                                                           23.12.2016р., 28.02.2017р., 21,03,2017р., 06.02.2018р.,

                                                                                                                                                           30.03.2018р., 14.09.18р.)

 

ПЕРЕЛІК

особливостей розподілу судових справ

та визначення засад формування колегій суддів судових палат з розгляду цивільних та кримінальних справ Апеляційного суду Луганської області

 Судова палата з розгляду цивільних справ.

 

 

 1. Автоматизований розподіл цивільних справ і визначення судді здійснюється відповідно до статті 15 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», в редакції Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд», Положення про автоматизовану систему документообігу суду (Положення), затвердженого Рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 року № 30 із змінами та доповненнями, та вимог Цивільного процесуального кодексу України (ЦПК) в редакції закону  від 03 жовтня 2017 року  Автоматизованою системою документообігу Апеляційного суду Луганської області.
 2. Автоматизований розподіл судових справ здійснюється між усіма суддями судової палати у цивільних справах, які мають на час розподілу повноваження для здійснення процесуальних дій.
 3. Під час автоматизованого розподілу судових справ визначається суддя-доповідач із загальної кількості суддів, які мають на час розподілу справ повноваження для здійснення процесуальних дій.
 4. Судові справи суддям судової палати у цивільних справах не розподіляються за наявності таких підстав:

а) наказ про надання щорічної оплачуваної відпустки або відпустки за власний рахунок:

- за 3 робочих дні до початку відпустки, якщо тривалість відпустки становить менше 13 календарних днів і більше 2 днів;

- за 14 днів до початку відпустки, якщо тривалість відпустки становить 14 або більше календарних днів;

- за один день до днів відпочинку, наданих у якості компенсації за роботу або знаходження у відрядженні у вихідні дні, якщо тривалість таких днів становить три і більше днів.

б) наказ про відрядження;

Цивільні справи не розподіляються за один робочий день до відрядження (за три робочі дні - якщо тривалість відрядження більше 7 календарних днів) та в дні перебування судді у відрядженні.

в) перебування на лікарняному, що підтверджено табелем робочого часу. Про відкриття лікарняного до 14.00 год. дня, із якого починається лікарняний, у будь-який спосіб повідомляється особа, відповідальна за ведення табеля, яка ставить до відома керівника апарату суду;

г) закінчення терміну повноважень судді;

Скарги, заяви, клопотання, справи не розподіляються за два місяці до закінчення повноважень судді.

д) призначення судді членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з моменту прийняття компетентним органом рішення про призначення;

е) призначення судді членом Вищої ради юстиції.

5. Заяви про виправлення описок чи арифметичних помилок у судовому рішенні, роз’яснення судового рішення, повернення судового збору передаються тому ж судді-доповідачеві. У разі відсутності судді-доповідача із поважних причин або звільнення чи переведення судді, зазначені процесуальні документи підлягають автоматизованому розподілу суддям, які приймали участь у розгляді справи, за їх відсутності підлягають автоматизованому розподілу в загальному порядку.

6.Заяви про постановлення додаткового судового рішення передаються тому ж судді-доповідачеві.

7. У разі надходження до апеляційного суду цивільної справи, яка раніше знаходилася в провадженні апеляційного суду і по ній місцевим судом відновлене втрачене судове провадження, справа автоматично передається судді-доповідачу, якому справа була розподілена у відповідності до ст. 11-1 ЦПК України. У разі звільнення, переведення зазначеного судді, справа підлягає автоматизованому розподілу в загальному порядку.

8. Раніше визначеному судді-доповідачу без здійснення автоматизованого розподілу передається цивільна справа з повторною апеляційною скаргою, якщо попередня апеляційна скарга була повернута з передбачених цивільним процесуальним законодавством підстав.

У разі звільнення, переведення зазначеного судді, справа підлягає автоматизованому розподілу.

У разі відсутності судді-доповідача (хвороба, відпустка тощо) справа також підлягає автоматизованому розподілу в загальному порядку.

9.У разі надходження апеляційних скарг, які подані в рамках однієї справи, але на різні судові рішення, такі апеляційні скарги передаються раніше визначеному судді-доповідачу, якщо апеляційне провадження не закінчено.

10. Судові справи, що надійшли із суду касаційної інстанції після скасування ухвал, які перешкоджають подальшому розгляду судової справи (крім ухвал про закриття провадження), а також ухвал, які не перешкоджають подальшому розгляду судової справи, передаються раніше визначеному у судовій справі судді-доповідачу, ухвалу якого скасовано чи у провадженні якого перебувала або перебуває судова справа.

У разі відсутності судді-доповідача (хвороба, відпустка, тощо) справа підлягає автоматизованому розподілу в загальному порядку.

11.Автоматизований розподіл заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами здійснюється між тим самим складом суду (колегією суддів), який ухвалив рішення, що переглядається, за винятком суддів, які брали участь у вирішенні справи, рішення в яких було в подальшому скасовано судом вищої інстанції.

Якщо такий склад суду сформувати неможливо, колегія суддів для розгляду справи визначається в порядку встановленому пунктом 2 цього Переліку.

12.  У виняткових випадках, у разі виявлення значної різниці у навантаженні суддів, суддя, який має найбільше навантаження, може бути виключений з автоматизованого розподілу за рішенням оперативної наради суддів судової палати з розгляду цивільних справ.

13. У разі тривалого понад 5 робочих днів виходу з ладу обладнання, яке забезпечує функціонування АСДС або комп’ютерної програми, знеструмлення електромережі суду, розподіл справ здійснюється на засадах, передбачених пунктом 2.3.1 Положення, в порядку черговості відповідальним працівником апарату апеляційного суду під контролем керівника апарату суду, визначеного в алфавітному порядку з урахуванням фактичного навантаження суддів.

14. Відповідно до визначеного процесуальним законодавством принципу незмінності складу суду, розгляд справи проводиться визначеною автоматизованою системою колегією суддів, за винятком випадків, що унеможливлюють участь судді у розгляді справи.

Тимчасова відсутність судді-члена колегії, як правило, не може бути підставою для зміни складу колегії суддів.

У разі неможливості продовження розгляду справи одним із суддів-членів колегії (призив на військову службу, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, довготривале перебування на лікарняному або у відпустці тощо) заміна судді-члена колегії здійснюється автоматизованою системою на підставі мотивованого розпорядження керівника апарату суду (або уповноваженої ним особи) на виконання службової записки судді-доповідача у справі з метою дотримання передбаченого законом строку розгляду цієї справи у порядку, визначеному в підпункті 2.3.23 пункту 2.3 Положення про автоматизовану систему документообігу суду.

 1. Повторний автоматизований розподіл судових справ здійснюється під час вирішення процесуальних питань, пов’язаних з рухом та (або) розглядом справи, у разі неможливості виконання суддею-членом колегії обов’язків судді (тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка тощо) в цей період, на підставі вмотивованого розпорядження керівника апарату суду (або уповноваженої ним особи) на виконання службової записки судді-доповідача у справі.

При цьому заміна судді, який не є суддею-доповідачем, здійснюється у порядку, передбаченому цим Положенням, тобто з того самого складу колегії суддів, затвердженого зборами суддів. У випадку неможливості здійснити таку заміну, суддя, що вибув, визначається із числа резервних суддів, затверджених зборами суддів.

 1. Якщо змінити суддю, який вибув, з числа резервних суддів неможливо, його заміна здійснюється автоматизованою системою документообігу Апеляційного суду Луганської області у порядку, передбаченому п. 2 цього Переліку.
 2. Повторний автоматизований розподіл судових справ у визначених законодавством випадках (недопустимість повторної участі судді в розгляді справи тощо), а також у разі неможливості виконання суддею-доповідачем своїх обов’язків за станом здоров’я чи з інших поважних, здійснюється згідно з Положенням та вимог ЦПК України.
 3. Визначити секретарю судової палати з розгляду цивільних справ 60% навантаження.
 4. Визначити наступні коефіцієнти, що враховують форму участі судді в розгляді судової справи (п.2.3.14 Положення про АСДС):

суддя – доповідач – 1;

         член колегії суддів, що не є суддею – доповідачем – 0,33.

 1. Цивільні справи розглядаються постійними колегіями у складі:
 2. колегія

Коновалова В.А.

Коротенко Є.В.   

Луганська В.М.   

Стахова Н.М.

 

 Для цієї колегії суддів резервними суддями строком на один рік є:

 Карташов О.Ю.

Дронська І.О.                

Яресько А.В. 

 

 1. колегія

Гаврилюк В.К.    

Карташов О.Ю.   

Дронська І.О.                

Яресько А.В. 

 

 Для цієї колегії суддів резервними суддями строком на один рік є:

 Коновалова В.А.

Коротенко Є.В.   

Луганська В.М.   

Стахова Н.М.

 

 1. колегія

Назарова М.В.

Лозко Ю.П.

Єрмаков Ю.В.

 

 Для цієї колегії суддів резервними суддями строком на один рік є:

 Авалян Н.М.

Орлов І.В.

 

 1. колегія

Авалян Н.М.

Кострицький В.В.

Орлов І.В.

 

 Для цієї колегії суддів резервними суддями строком на один рік є:

 Назарова М.В.

Лозко Ю.П.

Єрмаков Ю.В.

  II. Судова палата з розгляду кримінальних справ.

 

 1. Автоматизований розподіл цивільних та кримінальних справ і визначення судді здійснюється відповідно до статті 15 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», в редакції Закону України „Про забезпечення права на справедливий суд”, Положення про автоматизовану систему документообігу суду (Положення), вимог Цивільного процесуального кодексу України (ЦПК) та Кримінального процесуального кодексу України (КПК) Автоматизованою системою документообігу апеляційного суду Луганської області.
 2. Автоматизований розподіл судових справ здійснюється між усіма суддями судової палати у кримінальних справах, які мають на час розподілу повноваження для здійснення процесуальних дій, з урахуванням затверджених рішенням зборів суддів складів колегій суддів та їх спеціалізації.

У разі виявлення відсутності повного складу колегії суддів, затвердженого рішенням зборів суддів, суддя визначається автоматизованим розподілом із загальної кількості суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Луганської області, які мають на час розподілу справ повноваження для здійснення процесуальних дій.

Розгляд кримінальних проваджень стосовно осіб, визначених у ч.12 п.31 КПК України, здійснюється у апеляційному порядку колегіально судом у складі п'яти суддів.

Склад колегії для розгляду таких кримінальних правопорушень визначається в порядку, встановленому ст. 35 КПК України, з числа всіх працюючих суддів кримінальної палати.»

 1. Під час автоматизованого розподілу судових справ визначається суддя-доповідач із загальної кількості суддів, які мають на час розподілу справ повноваження для здійснення процесуальних дій.
 2. Судові справи суддям судової палати у кримінальних справах не розподіляються за наявності таких підстав:

а) наказ про надання щорічної оплачуваної відпустки або відпустки за власний рахунок.

‒ за 3 робочих дні до початку відпустки, якщо тривалість відпустки становить менше 14 календарних днів;

‒ за 14 робочих днів до початку відпустки, якщо тривалість відпустки становить 14 або більше календарних днів.

- за один день до днів відпочинку, наданих у якості компенсації за роботу або знаходження у відрядженні у вихідні дні, якщо тривалість таких днів становить три і більше днів.

б) наказ про відрядження.

Кримінальні справи не розподіляються за один робочий день до відрядження (за три робочі дні ‒ якщо тривалість відрядження більше 7 календарних днів) та в дні перебування судді у відрядженні;

в) перебування на лікарняному, що підтверджено табелем робочого часу. Про відкриття лікарняного до 14.00 год. дня, із якого починається лікарняний, у будь-який спосіб повідомляється особа, відповідальна за ведення табеля, яка ставить до відома керівника апарату суду.;

г) закінчення терміну повноважень судді.

Скарги, заяви, клопотання справи не розподіляються за два місяці до закінчення повноважень судді;

д) призначення судді членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з моменту прийняття компетентним органом рішення про призначення;

е) призначення судді членом Вищої ради юстиції.

 1. Заяви про виправлення описок чи арифметичних помилок у судовому рішенні, постановлення додаткового судового рішення, роз’яснення рішення суду передаються автоматично судді-доповідачеві. У разі відсутності судді-доповідача із поважних причин або звільнення чи переведення судді зазначені процесуальні документи підлягають розподілу суддям, які приймали участь у розгляді справи, за їх відсутності підлягають автоматизованому розподілу в загальному порядку. Це правило не розповсюджується на випадки, якщо відсутній повний склад колегії суддів, який приймав участь у розгляді справи за апеляційними скаргами.
 2. У разі надходження до апеляційного суду кримінальної справи, яка раніше знаходилася в провадженні апеляційного суду і по ній місцевим судом відновлене втрачене судове провадження, справа автоматично передається судді-доповідачу, яким було відкрите апеляційне провадження. У разі звільнення, переведення зазначеного судді справа підлягає автоматичному розподілу.
 3. У разі звернення до апеляційного суду учасників судового процесу з вимогою продовжити розгляд справи, яка знаходилася в провадженні апеляційного суду Луганської області, та не була передана відповідно до Закону України „Про здійснення кримінального провадження у зв’язку з проведенням анти терористичної операції” до апеляційного суду Харківської області, надані документи і матеріали передаються судді-доповідачу, яким було відкрите апеляційне провадження. У разі звільнення, переведення зазначеного судді, матеріали підлягають автоматичному розподілу.
 4. Раніше визначеному судді-доповідачу, без здійснення автоматичного розподілу, передається кримінальна справа з повторною апеляційною скаргою, якщо попередня апеляційна скарга була залишена без розгляду з передбачених кримінальним процесуальним законодавством підстав. У разі звільнення, переведення зазначеного судді, справа підлягаєавтоматизованому розподілу.

Раніше визначеному судді-доповідачу передаються судові справи, які надійшли з суду касаційної інстанції після скасування ухвал про повернення апеляційної скарги, про відмову у відкритті апеляційного провадження, а також інших ухвал, які не перешкоджають подальшому апеляційному розгляду судової справи, а також апеляційної скарги, які надійшли до апеляційного суду після визначення судді - доповідача у цієї справі, якою провадження не закінчено.

Раніше визначеному у судовій справі головуючому судді ( судді-доповідачу) передаються апеляційні скарги на ухвали слідчих суддів, які надійшли у межах одного кримінального провадження. У разі відсутності раніше визначеного у судовій справі головуючого судді (судді-доповідача) судові справи підлягають автоматизованому розподілу.

 У разі надходження апеляційних скарг, які подані у межах однієї справи, але на різні судові рішення, такі скарги передаються раніше визначеному головуючому судді ( судді-доповідачу), якщо провадження не закінчено.

 1. У виняткових випадках у разі виявлення значної різниці у навантаженні суддів суддя, який має найбільше навантаження, може бути виключений з автоматизованого розподілу за рішенням оперативної наради суддів судової палати з розгляду кримінальних справ.
 2. У разі тривалого понад 3 днів виходу з ладу обладнання, яке забезпечує функціонування АСДС або комп’ютерної програми, знеструмлення електромережі суду, розподіл справ здійснюється на засадах, передбачених пунктом 2.3.1 Положення, в порядку черговості відповідальним працівником апарату апеляційного суду під контролем заступника голови апеляційного суду або секретаря судової палати, визначеного в алфавітному порядку з урахуванням фактичного навантаження суддів.
 3. Повторний автоматизований розподіл судових справ у визначених законодавством випадках, а також у разі неможливості продовження розгляду справи однім із суддів - членів колегіі (відвід, самовідвід судді-доповідача, недопустимість повторної участі судді-доповідача в розгляді справи, довготривале перебування на лікарняному або у відпустці тощо) здійснюється на підставі мотивованого розпорядження керівника апарату суду (або уповноваженої ним особи) на виконання службової записки судді-доповідача у справі з метою дотримання передбачених законом строку розгляду цієї справи у порядку, зазначених в пп. 2.3.23, 2.3 Положення про АСДС.

У разі виконання судових рішень про розшук обвинуваченого та доставки його у суд та у разі відсутності судді - члена колегії суддів по розгляду кримінального провадження, може бути проведена його заміна у встановленому Положенням АСДС порядку.

 1.  Тимчасова  відсутність судді-члена колегії, як правило, не може бути підставою для зміни складу колегії суддів.

У разі неможливості   продовження розгляду справи одним із суддів –членів колегії суддів ( тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка тощо), який не є суддею-доповідачем, що викликає порушення розумних  строків розгляду  справи,   здійснюється   заміна  судді – члена складу колегії суддів автоматизованою системою  на підставі мотивованого розпорядження керівника апарату суду ( або уповноваженої ним особою) на виконання  службової записки судді –доповідача у справі з метою дотримання передбачених статтею  28 КПК України  розумних  строків  судового розгляду  кримінального провадження більше  семи  робочих днів, а у невідкладних  випадках, якщо у кримінальному провадженні  особа знаходиться під вартою, у той же день, коли стало відомо, що суддя –член колегії суддів , який не є суддею-доповідачем, тимчасово непрацездатний, знаходиться у відрядженні , відпустці за сімейними обставинам, у порядку ,зазначеному в підпункті 2.3.23 пункту 2.3 Положення про АСДС. 

Ці строки не розповсюджуються на розгляд скарг на ухвали слідчих суддів, а також клопотань про зміну підсудності. Повторний автаматизований розподіл цих справ про заміну вибувшого судді проводиться в строки 3 (три) або 5 (п'ять) днів, які визначені КПК України для розгляду справ відповідної категорії.

При цьому заміна судді, який не є суддею-доповідачем, здійснюється у порядку, передбаченому Положенням про автоматизовану систему документообігу суду, із числа  всіх суддів судової палати з розгляду кримінальних справ, затвердженої зборами суддів, за виключенням слідчих суддів.

 

 1. Відмова судді від отримання розподіленої  в установленому порядку судової справи не допускається.
 2. Визначити, що слідчий суддя, обраний із числа суддів судової палати з розгляду кримінальних справ, крім клопотань щодо негласних слідчих (розшукових) дій, приймає участь у розгляді апеляційних скарг на ухвали слідчих суддів; клопотань (подань) про направлення кримінального провадження до іншого суду, апеляційних скарг на постанови у справах про адміністративні правопорушення.

  У виключних випадках, при неможливості утворити колегію суддів, відповідно до пункту 2 цього Переліку, доповнити спеціалізацію слідчому судді, що є суддею кримінальної спеціалізації, включивши його до переліку суддів, які можуть розглядати апеляційні скарги на судові рішення суду першої інстанції, визначені ч.1 ст.392 КПК України, на підставі мотивованого розпорядження керівника апарату суду (або уповноваженої ним особи) на виконання службової записки секретаря судової палати з розгляду кримінальних справ.

 3. Визначити секретарю судової палати з розгляду кримінальних справ 80% навантаження.
 4. Визначити наступні коефіцієнти, що враховують форму участі судді в розгляді судової справи (п.2.3.14 Положення про АСДС):

         суддя – доповідач – 1;

         член колегії суддів, що не є суддею – доповідачем – 0,33.

 1. Визначити склад постійно-діючих  колегій суддів  з розгляду кримінальних проваджень (інших матеріалів) у складі: 

1.

Юрченко А.В.

Чорнобривко Ю.В.

Чобур О.В.

2.

Луганський Ю.М.

Руденко В.В.

Люклянчук В.Ф.

 

3.

Тополюк Є.В.

Рябчун О.В.

Белах А.В.

 

 Резервними суддями кожної з колегії суддів є усі судді суду, з урахуванням їх спеціалізації. 

 

Визначити слідчих суддів, які здійснюють розгляд клопотань щодо негласних слідчих (розшукових) дій:

 

-з суддів цивільної спеціалізації - Гаврилюк В.К., Кострицький В.В.

-з суддів кримінальної спеціалізації Савич Ю.М.